titulologotipo
 • Cap de Crist crucificat
  Mèxic (?)
  Segle XVI
  Canya i pasta policromada
  Convent de Santa Isabel de los Reyes de Toledo


  Cabeza de Cristo crucificado
  México (?)
  Siglo XVI
  Caña y pasta policromada
  Convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo

  Head of Christ, Crucified
  Mexico (?)
  16th century
  Reed and polychrome past
  Santa Isabel de los Reyes convent in Toledo


  MFM 1198 (Fotografia Guillem F-H. Arxiu MFM)
 • Sala 24. Renaixement,
  segle XVI


  Sala 24. Renacimiento,
  siglo XVI

  Hall 24. Renaissance,
  16th century


  (Fotografia Guillem F-H. Arxiu MFM)
 • Instal·lació a la Sala II,
  Museu Frederic Marès, 1979


  Instalación en la Sala II,
  Museo Frederic Marès, 1979

  Installation in Hall II,
  Frederic Marès Museum, 1979


  (Fotografia F. Ribera, Arxiu MFM)
 • El cap del Crist a la col·lecció Pablo M. Olivera (Madrid) a la dècada de 1950

  La cabeza del Cristo en la colección Pablo M. Olivera (Madrid) en los años 50

  The Christ’s head in the Pablo M. Olivera Collection (Madrid) in the 1950s

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)
 • La imatge destrossada en el refectori del convent després del saqueig de 1936

  La imagen destrozada en el refectorio del convento después del saqueo de 1936

  The destroyed image in the refectory of the convent after the pillaging of 1936

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)
 • Detall de la imatge destrossada

  Detalle de la imagen destrozada

  Close-up of the destroyed image

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Mas)
 • El Crist crucificat complet en el convent l’any 1935

  El Cristo crucificado completo en el convento en el año 1935

  The complete crucified Christ in the convent in 1935

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)