titulologotipo
 • Mestre Ruiz (?)
  Sepulcre de Juan de Vargas
  Cap al 1515
  Alabastre
  Convent de Santa Isabel d’Alba de Tormes (Salamanca)


  Maestro Ruiz (?)
  Sepulcro de Juan de Vargas
  Hacia 1515
  Alabastro
  Convento de Santa Isabel de Alba de Tormes (Salamanca)

  Master Ruiz (?)
  Sepulchre of Juan de Vargas
  Circa 1515
  Alabaster
  Convent of Santa Isabel de Alba de Tormes (Salamanca)


  MFM 136 (Fotografia Ramon Muro. Arxiu MFM)
 • Sala 12. Escultura en pedra,
  segles IV - XVI


  Sala 12. Escultura en piedra,
  siglos IV - XVI

  Hall 12. Stone sculpture,
  4th - 16th centuries


  (Fotografia Guillem F-H, Arxiu MFM)
 • Instal·lació del sepulcre a la sala anomenada Cripta del Museu Frederic Marès, 1964

  Instalación del sepulcro en la sala denominada Cripta del Museo Frederic Marès, 1964

  Installation of the sepulchre in the hall called the Crypt in the Frederic Marès Museum, 1964

  (Fotografia Arxiu MFM)
 • A la col·lecció de Lluís Plandiura a La Garriga (Barcelona) entre 1949 - 1956

  En la colección de Lluís Plandiura en La Garriga (Barcelona) entre 1949 y 1956

  In the Lluís Plandiura Collection in La Garriga (Barcelona) between 1949 and 1956

  (Fotografia Arxiu MFM /AFB, Fons Serra)

  Detall de l’obra a la col·lecció de Lluís Plandiura a la Garriga (Barcelona) entre 1949 - 1956

  Detalle de la obra en la colección de Lluís Plandiura en La Garriga (Barcelona) entre 1949 y 1956

  Close-up of the work from the Lluís Plandiura collection in La Garriga (Barcelona) between 1949 and 1956

  (Fotografia Arxiu MFM)
 • En el seu emplaçament d’origen al convent de Santa Isabel abans de 1949

  En su emplazamiento de origen en el convento de Santa Isabel antes de 1949

  In its original location in the convent of Santa Isabel before 1949

  (Fotografia publicada a Manuel Goméz Moreno, Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca, 1967)