titulologotipo
 • Portalada
  Segona meitat del segle XIII
  Pedra
  Anzano (Esquedas, Osca)


  Portada
  Segunda mitad del siglo XIII
  Piedra
  Anzano (Esquedas, Huesca)

  Doorway
  Second half of the 13th century
  Stone
  Anzano (Esquedas, Huesca)


  MFM 107 (Fotografia Ramon Muro. Arxiu MFM)
 • Sala 12. Escultura en pedra,
  segles IV - XVI


  Sala 12. Escultura en piedra,
  siglos IV - XVI

  Hall 12. Stone sculpture,
  4th - 16th centuries


  (Fotografia Guillem F-H, Arxiu MFM)
 • Instal·lació de la portalada a la sala anomenada Cripta del Museu Frederic Marès, 1964

  Instalación de la portada en la sala llamada Cripta del Museo Frederic Marès, 1964

  Installation of the main portal in the hall called the Crypt in the Frederic Marès Museum, 1964

  (Fotografia PIC, Arxiu MFM)
 • Muntatge de la portalada al Museu Frederic Marès, dècada dels cinquanta

  Montaje de la portada en el Museo Frederic Marès, década de los cincuenta

  Montage of the main portal in the Frederic Marès Museum, 1950s

  (Fotografia Closa-Alegret, Arxiu MFM)
 • La masia de Can Cabanyes d'Argentona, propietat del col·leccionista Salvador Babra, on es trobava l’obra abans del seu ingrés al Museu

  La masía de Can Cabanyes de Argentona, propiedad del coleccionista Salvador Babra, donde se encontraba la obra antes de su ingreso en el Museo

  Can Cabanyes estate in Argentona, owned by the collector Salvador Babra, where the work used to be located before it entered the Museum

  (Fotografia Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya)
 • Empremta de l’arrencament de la portalada a la façana de la iglesieta, l’edifici religiós més petit i d’inicis del segle XIII del conjunt de dues esglésies del castell d’Anzano

  Huella del arrancamiento de la portada en la fachada de la iglesieta, el edificio religioso más pequeño y de principios del siglo XIII del conjunto de dos iglesias del castillo de Anzano

  Print of the removal of the main doorway of the façade of the iglesieta (“little church”), the smallest religious building dating from the early 13th century from the set of two churches at Anzano castle

  Detall de l’empremta de l’arrencament de la portalada

  Detalle de la huella del arrencamiento de la portada

  Close-up of the print of the removal of the main doorway

  (Fotografia Arxiu MFM)
 • La portalada en l’emplaçament original, sense el timpà esculpit, que va ser traslladat en data indeterminada a la porta de l’església més gran del segle XII del mateix conjunt monumental d’Anzano

  La portada en el emplazamiento original, sin el tímpano esculpido, que fue trasladado con fecha indeterminada a la puerta de la iglesia más grande del siglo XII del mismo conjunto monumental de Anzano

  The main doorway in its original location, without the sculpted tympanum, which was moved at an undetermined date to the doorway of the larger church from the 12th century in the same monumental complex in Anzano

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Mas)
 • Detall del timpà instal·lat de manera temporal a la porta de l’església del segle XII del castell d’Anzano

  Detalle del tímpano instalado de manera temporal en la puerta de la iglesia del siglo XII del castillo de Anzano

  Close-up of the tympanum installed temporarily in the doorway of the 12th century church at Anzano castle

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu Mas)
 • Portalada completa en l’emplaçament original

  Portada completa en el emplazamiento original

  Complete doorway in its original location

  Detall de la portalada completa en l’emplaçament original

  Detalle de la portada completa en el emplazamiento original

  Close-up of the complete doorway in its original location

  (Fotografia dibuixos de Valentín Cardedera, 1885, Fundación Lázaro Galdiano)