titulologotipo
 • Crist crucificat
  Segona meitat del segle XII -
  segle XIII (?)
  Talla
  Església de Santa Maria de Taüll (Lleida)


  Cristo crucificado
  Segunda mitad del siglo XII - siglo XIII (?)
  Talla
  Iglesia de Santa Maria de Taüll (Lérida)

  Crucified Christ
  Second half of the 12th century - 13th century (?)
  Carving
  Church of Santa Maria de Taüll (Lleida)


  MFM 647 (Fotografia Guillem F-H. Arxiu MFM)
 • Sala 3. Romànic,
  segles XI - XIII


  Sala 3. Románico,
  siglos XI - XIII

  Hall 2. Romanesque,
  11th - 13th centuries


  (Fotografia Guillem F-H. Arxiu MFM)
 • Instal·lació de l’obra a la Sala II, Museu Frederic Marès, després de 1963

  Instalación de la obra en la Sala II, Museo Frederic Marès, después de 1963

  Installation of the work in Hall II, Frederic Marès Museum, after 1963

  (Fotografia Arxiu MFM)
 • A la col·lecció de Lluís Plandiura a La Garriga (Barcelona) abans de 1956

  En la colección de Lluís Plandiura en La Garriga (Barcelona) antes de 1956

  In the Lluís Plandiura collection in La Garriga (Barcelona) before 1956

  (Fotografia AFB, Fons Serra)
 • En el seu lloc d’origen l’any 1907 ja fora de culte, juntament amb altres obres procedents de la mateixa església, com el frontal d’altar i l’altre crucifix, que es conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya

  En su lugar de origen en el año 1907 ya fuera de culto, junto con otras obras procedentes de la misma iglesia, como el frontal de altar y el otro crucifijo, que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña

  In its original location in 1907, no longer used for worship, along with other works from the same church, such as the altar frontal and the other crucifix, which are conserved at the National Art Museum of Catalonia

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)