titulologotipo
 • Crist entronitzat amb el símbol de sant Joan i sant Lluc. Relleus d’un timpà
  Cap al 1200
  Granit
  Església de San Lorenzo de Carboeiro (Pontevedra)


  Cristo entronizado con el símbolo de san Juan y san Lucas. Relieves de un tímpano
  Hacia 1200
  Granito
  Iglesia de San Lorenzo de Carboeiro (Pontevedra)

  Christ enthroned with the symbol of Saint John and Saint Luke. Reliefs on a tympanum
  Circa 1200
  Granite
  Church of San Lorenzo de Carboeiro (Pontevedra)


  MFM 1691 (Fotografia Antonio Ferro. Arxiu MFM)
 • Sala 12. Escultura en pedra,
  segles IV - XVI


  Sala 12. Escultura en piedra,
  siglos IV - XVI

  Hall 12. Stone sculpture,
  4th - 16th centuries


  (Fotografia Guillem F-H. Arxiu MFM)
 • A la col·lecció de Fernando i Erika Birk a Barcelona abans de 1980, on figura també la còpia de la peça dels evangelistes sant Mateu i sant Marc que encara es conserva en el seu emplaçament original

  En la colección de Fernando y Erika Birk en Barcelona antes de 1980, donde figura también la copia de la pieza de los evangelistas san Mateo y san Marcos, que todavía se conserva en su emplazamiento original

  In the collection of Fernando and Erika Birk in Barcelona before1980, which also includes a copy of the piece of the evangelists Saint Matthew and Saint Marc, which are still in their original location

  (Fotografia Arxiu MFM)
 • El relleu original de sant Mateu i sant Marc com es conserva actualment a l’església de San Lorenzo de Carboeiro

  El relieve original de san Mateo y san Marcos como se conserva actualmente en la iglesia de San Lorenzo de Carboeiro

  The original relief of Saint Matthew and Saint Mark as currently conserved in San Lorenzo de Carboeiro church

  (Fotografia de Xurxo S. Lobato publicada a Xosé Carlos Valle Pérez, Imaxes da Arte en Galicia,1991)
 • En el seu emplaçament original a la portada de l’església el 1919

  En su emplazamiento original en la portada de la iglesia en 1919

  In its original location at the doorway of the church in 1919

  (Fotografia Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)