Barcelona i El Quixot
L´any 2005 se celebra el IV Centenari de la publicació de la primera part de El Quixot, sens dubte, una de les obres mestres de la literatura universal amb la que neix la novel·la moderna europea. Amb motiu d´aquesta efemèrides, l´Ajuntament de Barcelona ha declarat 2005 Any del Llibre i la Lectura. Entre els actes que se celebren en aquest marc s'inscriu El Quixot i Barcelona, una exposició produïda pel Museu d'Història de la Ciutat que posa de manifest els estrets vincles que uneixen Barcelona amb el text cervantí. La lectura de El Quixot posa de manifest que Barcelona és l´única ciutat real que apareix en el llibre on transcorren una sèrie d´episodis urbans que contrasten amb la majoria d´escenaris rurals descrits en el text. A més, a Barcelona El Quixot veu el mar per primera vegada, visita una impremta i assisteix a un combat naval. Durant la seva estada barcelonina, Don Antonio Moreno l´acull a casa seva, oferint-li una hospitalitat generosa que El Quixot agraeix. Tanmateix, vençut pel Cavaller de la Blanca Lluna a la platja de la Barceloneta, El Quixot retorna al seu poble. Malgrat això, dedica a la ciutat les més caloroses paraules d´elogi: "archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades...". Aquestes lloances influïren, potser, en la bona acollida que va tenir el llibre per part dels impressors i llibreters barcelonins ja des del segle XVII. Fou un llibreter català, Rafael Vives, qui es va adonar per primera vegada de la unitat de l´obra i imprimí juntes ambdues parts el 1617. També foren barcelonines la primera edició facsímil i la primera edició crítica. Fou a Barcelona on Isidre Bonsoms reuní la millor col·lecció cervantina del segle XIX i on nasqueren i visqueren alguns dels més importants estudiosos de Cervantes, com Cortejón, Givanel o Martí de Riquer. La relació entre la novel·la i la ciutat manté el seu interès 400 anys després de la publicació d'El Quixot; la present exposició n'és una bona mostra.