L'OBRA
Els murals

La capella de Sant Miquel està decorada amb un magnífic conjunt de pintures murals encomanades l’any 1346 al pintor Ferrer Bassa per l’abadessa Francesca Saportella, amb vista a fer-ne la seva cel·la particular. Les pintures, inspirades per les devocions franciscanes, representen la passió de Crist, els goigs de la Verge i diverses figures de sants, i són una obra mestra de l’italianisme hegemònic en la pintura gòtica del segle XIV.

La passió de Crist: Escena de la crucifixió. © MUHBA-Pere Vivas
La Passió de Crist
ELS GOIGS DE LA VERGE. Escena del naixement. © MUHBA-Pere Vivas
Els goigs de la Verge
SANTS I SANTES: Sant Jaume, sant Domní i sant Honorat. © MUHBA-Pere Vivas
Sants i Santes
EL JUDICI FINAL: Crist en majestat. © MUHBA-Pere Vivas
El Judici Final