Bros. V., 2004. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça de la serra de Collserola (Barcelona, NE península Ibèrica). Arxius de Miscel·lània Zoològica, 2

Annex 1. Relació de les espècies de mol·luscs presents a les 108 localitats estudiades, de les quals es reconeixen: el número de localitat (N), les coordenades UTM, el terme municipal, la condició en què s’han localitzat (C: M. Mort; V. Viu; VD. Espècie dominant) i els microhàbitats (Mc). (Per altres abreviatures, vegeu Material i mètodes.)

Annex 1. Species of molluscs report from 108 localities that have been prospected. Number of locality (N,) coordinates UTM, township, condition of located molluscs (C: M. Dead; V. Alive; VD. Dominant species) and microhabitat classification (Mc). (For other abbreviations see Material i mètodes.)

 

Espècie N X-UTM Y-UTM Terme municipal C Mc

Abida polyodon

10

418098

4588115

El Papiol

M

Murs i pedres

Abida polyodon

12

423124

4587006

Barcelona

M

Murs i pedres

Abida polyodon

13

420876

4584492

Molins de Rei

M

Sota pedres

Abida polyodon

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Abida polyodon

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

M

Sota pedres

Abida polyodon

26

424759

4589907

Sant Cugat del Vallès

V

Murs i pedres

Abida polyodon

26

424759

4589907

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Abida polyodon

40

424931

4582916

Barcelona

V

Murs i pedres

Abida polyodon

67

430385

4590392

Montcada i Reixac

M

Sota pedres

Abida polyodon

81

423384

4586044

Barcelona

M

Murs i pedres

Abida polyodon

82

422780

4585677

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació arbòria

Abida polyodon

84

422460

4584397

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Abida polyodon

85

422713

4583700

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Abida polyodon

93

425446

4591623

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Abida polyodon

96

421173

4589487

Sant Cugat del Vallès

M

Sota pedres

Abida polyodon

98

419434

4589486

Sant Cugat del Vallès

M

Sota pedres

Abida polyodon

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

M

Sota pedres

Abida polyodon

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

VD

Murs i pedres

Acanthinula aculeata

12

423124

4587006

Barcelona

V

Humus / virosta

Acanthinula aculeata

18

426763

4587219

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Acanthinula aculeata

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Acanthinula aculeata

47

425760

4586930

Barcelona

V

Troncs morts

Acanthinula aculeata

106

420181

4585616

Molins de Rei

V

Humus / virosta

Ancylus sp.

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

VD

Pedres

Ancylus sp.

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

VD

Fullaraca

Ancylus sp.

7

420307

4587774

Molins de Rei

VD

Vegetació aquàtica

Ancylus sp.

7

420307

4587774

Molins de Rei

VD

Pedres

Ancylus sp.

7

420307

4587774

Molins de Rei

VD

Fullaraca

Ancylus sp.

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs

Ancylus sp.

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

VD

Pedres

Ancylus sp.

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

VD

Fullaraca

Ancylus sp.

19

419033

4586948

Molins de Rei

VD

Pedres

Ancylus sp.

19

419033

4586948

Molins de Rei

VD

Parets

Ancylus sp.

20

419125

4587047

Molins de Rei

VD

Vegetació aquàtica

Ancylus sp.

20

419125

4587047

Molins de Rei

VD

Pedres

Ancylus sp.

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Fullaraca

Ancylus sp.

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs

Ancylus sp.

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Pedres

Ancylus sp.

31

424847

4584075

Sant Just Desvern

V

Parets

Ancylus sp.

90

429272

4592819

Cerdanyola del Vallès

VD

Parets

Ancylus sp.

90

429272

4592819

Cerdanyola del Vallès

VD

Pedres

Ancylus sp.

95

426719

4588448

Sant Cugat del Vallès

V

Pedres

Ancylus sp.

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

VD

Fullaraca

Ancylus sp.

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

VD

Pedres

Ancylus sp.

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

VD

Pedres

Arion intermedius

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Arion intermedius

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Arion intermedius

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Arion lusitanicus

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Arion lusitanicus

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Arion lusitanicus

4

426557

4587077

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Arion lusitanicus

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Arion lusitanicus

35

426997

4585830

Barcelona

V

Sota pedres

Arion lusitanicus

43

425877

4589451

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Arion lusitanicus

44

424947

4588141

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Arion lusitanicus

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Arion lusitanicus

49

426006

4585868

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Arion lusitanicus

54

420192

4588739

Molins de Rei

V

Troncs morts

Arion lusitanicus

55

419396

4588449

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Arion lusitanicus

59

421217

4587215

Molins de Rei

V

Sota pedres

Caracollina lenticula

11

429477

4588600

Barcelona

VD

Sota pedres

Caracollina lenticula

56

418704

4589320

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Caracollina lenticula

57

419494

4586664

Molins de Rei

V

Sota pedres

Caracollina lenticula

75

417093

4588659

El Papiol

M

Sota pedres

Caracollina lenticula

92

430496

4591437

Montcada i Reixac

M

Humus / virosta

Caracollina lenticula

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

V

Vegetació herbàcia

Carychium sp.

7

420307

4587774

Molins de Rei

VD

Vora de l'aigua

Carychium sp.

20

419125

4587047

Molins de Rei

VD

Vora de l'aigua

Carychium sp.

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Vora de l'aigua

Carychium sp.

95

426719

4588448

Sant Cugat del Vallès

M

Vora de l'aigua

Cecilioides acicula

11

429477

4588600

Barcelona

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

2

428926

4591349

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

3

426332

4587654

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

4

426557

4587077

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Cepaea nemoralis

5

424588

4586580

Barcelona

V

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

5

424588

4586580

Barcelona

V

Troncs morts

Cepaea nemoralis

6

424803

4585836

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

7

420307

4587774

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

8

428295

4588973

Barcelona

M

Vegetació arbustiva

Cepaea nemoralis

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Cepaea nemoralis

12

423124

4587006

Barcelona

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

17

426733

4586783

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

18

426763

4587219

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

19

419033

4586948

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

20

419125

4587047

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

25

424744

4590016

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

26

424759

4589907

Sant Cugat del Vallès

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

39

424878

4582651

Esplugues de Llobregat

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

41

424670

4585395

Barcelona

V

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

41

424670

4585395

Barcelona

V

Vegetació arbòria

Cepaea nemoralis

45

425554

4588572

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

45

425554

4588572

Sant Cugat del Vallès

VD

Murs i pedres

Cepaea nemoralis

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

49

426006

4585868

Barcelona

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

54

420192

4588739

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

58

420719

4586772

Molins de Rei

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

59

421217

4587215

Molins de Rei

V

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

60

421722

4586691

Barcelona

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

64

429157

4590695

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

M

Troncs morts

Cepaea nemoralis

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

70

426655

4589387

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

72

427769

4589205

Cerdanyola del Vallès

V

Sota pedres

Cepaea nemoralis

77

417708

4590123

El Papiol

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

79

423224

4584339

Sant Just Desvern

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

80

423193

4585302

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

81

423384

4586044

Barcelona

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

82

422780

4585677

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

83

422580

4586052

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

84

422460

4584397

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

85

422713

4583700

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

87

428773

4589737

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

91

426549

4593000

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Cepaea nemoralis

93

425446

4591623

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

95

426719

4588448

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

96

421173

4589487

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cepaea nemoralis

98

419434

4589486

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

M

Sota pedres

Cepaea nemoralis

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

106

420181

4585616

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cepaea nemoralis

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cernuella virgata

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació arbustiva

Cernuella virgata

10

418098

4588115

El Papiol

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

11

429477

4588600

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

19

419033

4586948

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

27

428383

4591878

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

38

424333

4583038

Esplugues de Llobregat

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

41

424670

4585395

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

48

426126

4585676

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

52

423347

4588461

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

53

421377

4588778

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cernuella virgata

57

419494

4586664

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

62

428508

4592581

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

63

429175

4591230

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Cernuella virgata

63

429175

4591230

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

63

429175

4591230

Cerdanyola del Vallès

VD

Murs i pedres

Cernuella virgata

68

427856

4592706

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

73

416637

4589184

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

74

417202

4589131

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

75

417093

4588659

El Papiol

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

77

417708

4590123

El Papiol

M

Vegetació arbustiva

Cernuella virgata

82

422780

4585677

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

88

430094

4588565

Barcelona

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

90

429272

4592819

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

91

426549

4593000

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

93

425446

4591623

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

94

423757

4589745

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

96

421173

4589487

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

97

420759

4589550

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació arbustiva

Cernuella virgata

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Cernuella virgata

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

VD

Vegetació arbustiva

Cernuella virgata

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

104

419118

4584089

Molins de Rei

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

105

419220

4585237

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

107

427231

4587116

Barcelona

VD

Vegetació herbàcia

Cernuella virgata

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Clausilia rugosa

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Clausilia rugosa

5

424588

4586580

Barcelona

VD

Troncs morts

Clausilia rugosa

5

424588

4586580

Barcelona

VD

Humus / virosta

Clausilia rugosa

8

428295

4588973

Barcelona

V

Troncs morts

Clausilia rugosa

8

428295

4588973

Barcelona

V

Sota pedres

Clausilia rugosa

10

418098

4588115

El Papiol

V

Murs i pedres

Clausilia rugosa

17

426733

4586783

Sant Cugat del Vallès

V

Murs i pedres

Clausilia rugosa

24

425414

4590277

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació arbòria

Clausilia rugosa

26

424759

4589907

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Clausilia rugosa

30

424883

4584175

Sant Just Desvern

V

Sota pedres

Clausilia rugosa

31

424847

4584075

Sant Just Desvern

V

Sota pedres

Clausilia rugosa

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Clausilia rugosa

40

424931

4582916

Barcelona

M

Murs i pedres

Clausilia rugosa

44

424947

4588141

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Clausilia rugosa

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Clausilia rugosa

47

425760

4586930

Barcelona

VD

Troncs morts

Clausilia rugosa

48

426126

4585676

Barcelona

V

Troncs morts

Clausilia rugosa

62

428508

4592581

Cerdanyola del Vallès

V

Murs i pedres

Clausilia rugosa

64

429157

4590695

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Clausilia rugosa

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Clausilia rugosa

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Clausilia rugosa

67

430385

4590392

Montcada i Reixac

VD

Sota pedres

Clausilia rugosa

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

VD

Murs i pedres

Clausilia rugosa

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

VD

Sota pedres

Clausilia rugosa

71

427522

4589033

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Clausilia rugosa

84

422460

4584397

Sant Feliu de Llobregat

V

Humus / virosta

Clausilia rugosa

86

428950

4590055

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Clausilia rugosa

87

428773

4589737

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Clausilia rugosa

92

430496

4591437

Montcada i Reixac

V

Sota pedres

Clausilia rugosa

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

V

Murs i pedres

Clausilia rugosa

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

VD

Sota pedres

Clausilia rugosa

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Clausilia sp.

80

423193

4585302

Barcelona

V

Sota pedres

Clausilia sp.

82

422780

4585677

Sant Cugat del Vallès

M

Murs i pedres

Cochlicella acuta

19

419033

4586948

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

57

419494

4586664

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

73

416637

4589184

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

74

417202

4589131

El Papiol

M

Vegetació arbustiva

Cochlicella acuta

75

417093

4588659

El Papiol

V

Vegetació herbàcia

Cochlicella acuta

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Cochlicella barbara

27

428383

4591878

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

41

424670

4585395

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Cochlicella barbara

48

426126

4585676

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

73

416637

4589184

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

74

417202

4589131

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

92

430496

4591437

Montcada i Reixac

M

Vegetació arbustiva

Cochlicella barbara

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

M

Vegetació herbàcia

Cochlicella barbara

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cochlicella sp.

62

428508

4592581

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cochlicopa lubrica

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cochlicopa lubrica

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Cochlicopa lubrica

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

VD

Vora de l'aigua

Cochlicopa lubrica

27

428383

4591878

Cerdanyola del Vallès

V

Vora de l'aigua

Cochlicopa lubrica

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Cochlicopa lubrica

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cochlicopa lubrica

75

417093

4588659

El Papiol

V

Vegetació herbàcia

Cochlicopa lubrica

76

416760

4588087

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació arbòria

Cornu aspersum

3

426332

4587654

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Cornu aspersum

5

424588

4586580

Barcelona

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

6

424803

4585836

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

7

420307

4587774

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

8

428295

4588973

Barcelona

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

10

418098

4588115

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

11

429477

4588600

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

13

420876

4584492

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

14

427762

4586291

Barcelona

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

14

427762

4586291

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

18

426763

4587219

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

19

419033

4586948

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

20

419125

4587047

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Cornu aspersum

30

424883

4584175

Sant Just Desvern

M

Sota pedres

Cornu aspersum

31

424847

4584075

Sant Just Desvern

M

Sota pedres

Cornu aspersum

33

426811

4585605

Barcelona

V

Murs i pedres

Cornu aspersum

34

427084

4585728

Barcelona

V

Murs i pedres

Cornu aspersum

35

426997

4585830

Barcelona

M

Sota pedres

Cornu aspersum

36

424618

4591463

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

37

424181

4582698

Esplugues de Llobregat

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

37

424181

4582698

Esplugues de Llobregat

VD

Troncs morts

Cornu aspersum

38

424333

4583038

Esplugues de Llobregat

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

39

424878

4582651

Esplugues de Llobregat

M

Murs i pedres

Cornu aspersum

40

424931

4582916

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

41

424670

4585395

Barcelona

VD

Humus / virosta

Cornu aspersum

41

424670

4585395

Barcelona

VD

Troncs morts

Cornu aspersum

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Cornu aspersum

45

425554

4588572

Sant Cugat del Vallès

VD

Murs i pedres

Cornu aspersum

45

425554

4588572

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Cornu aspersum

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

V

Murs i pedres

Cornu aspersum

48

426126

4585676

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

49

426006

4585868

Barcelona

V

Murs i pedres

Cornu aspersum

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Cornu aspersum

51

422648

4588751

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

52

423347

4588461

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Cornu aspersum

57

419494

4586664

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

58

420719

4586772

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

61

421516

4585556

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

62

428508

4592581

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

M

Troncs morts

Cornu aspersum

65

429251

4589815

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

66

430347

4589670

Barcelona

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

68

427856

4592706

Cerdanyola del Vallès

V

Sota pedres

Cornu aspersum

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

72

427769

4589205

Cerdanyola del Vallès

V

Sota pedres

Cornu aspersum

73

416637

4589184

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

75

417093

4588659

El Papiol

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

78

418908

4590387

Sant Cugat del Vallès

M

Murs i pedres

Cornu aspersum

81

423384

4586044

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

82

422780

4585677

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbòria

Cornu aspersum

84

422460

4584397

Sant Feliu de Llobregat

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

85

422713

4583700

Sant Feliu de Llobregat

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

88

430094

4588565

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

89

431340

4589405

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

90

429272

4592819

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

91

426549

4593000

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

92

430496

4591437

Montcada i Reixac

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

93

425446

4591623

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

94

423757

4589745

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

96

421173

4589487

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

97

420759

4589550

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

98

419434

4589486

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Cornu aspersum

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

VD

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

M

Murs i pedres

Cornu aspersum

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

104

419118

4584089

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

105

419220

4585237

Molins de Rei

V

Vegetació herbàcia

Cornu aspersum

106

420181

4585616

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Cornu aspersum

107

427231

4587116

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

2

428926

4591349

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

2

428926

4591349

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

4

426557

4587077

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

4

426557

4587077

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació arbòria

Deroceras altimirai

37

424181

4582698

Esplugues de Llobregat

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

38

424333

4583038

Esplugues de Llobregat

V

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

40

424931

4582916

Barcelona

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

41

424670

4585395

Barcelona

VD

Troncs morts

Deroceras altimirai

41

424670

4585395

Barcelona

VD

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Deroceras altimirai

43

425877

4589451

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Deroceras altimirai

46

425674

4587240

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Deroceras altimirai

47

425760

4586930

Barcelona

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

49

426006

4585868

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Deroceras altimirai

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Deroceras altimirai

51

422648

4588751

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

52

423347

4588461

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

53

421377

4588778

Molins de Rei

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

54

420192

4588739

Molins de Rei

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

60

421722

4586691

Barcelona

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

61

421516

4585556

Barcelona

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

63

429175

4591230

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

64

429157

4590695

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

67

430385

4590392

Montcada i Reixac

V

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

68

427856

4592706

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Deroceras altimirai

70

426655

4589387

Cerdanyola del Vallès

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

71

427522

4589033

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras altimirai

72

427769

4589205

Cerdanyola del Vallès

V

Troncs morts

Deroceras altimirai

106

420181

4585616

Molins de Rei

V

Sota pedres

Deroceras altimirai

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Deroceras laeve

7

420307

4587774

Molins de Rei

V

Vora de l'aigua

Deroceras laeve

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras laeve

11

429477

4588600

Barcelona

V

Sota pedres

Deroceras laeve

14

427762

4586291

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Deroceras laeve

15

426822

4591405

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras laeve

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Deroceras laeve

18

426763

4587219

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Deroceras laeve

19

419033

4586948

Molins de Rei

V

Vora de l'aigua

Deroceras laeve

20

419125

4587047

Molins de Rei

V

Troncs morts

Deroceras laeve

24

425414

4590277

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras laeve

27

428383

4591878

Cerdanyola del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras laeve

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Vora de l'aigua

Deroceras laeve

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Deroceras laeve

29

424997

4584269

Sant Just Desvern

V

Troncs morts

Deroceras laeve

31

424847

4584075

Sant Just Desvern

V

Troncs morts

Deroceras laeve

32

426943

4585566

Barcelona

V

Sota pedres

Deroceras laeve

33

426811

4585605

Barcelona

VD

Humus / virosta

Deroceras laeve

34

427084

4585728

Barcelona

V

Murs i pedres

Deroceras laeve

95

426719

4588448

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Deroceras laeve

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

V

Sota pedres

Deroceras laeve

102

421960

4584835

Sant Feliu de Llobregat

V

Sota pedres

Deroceras reticulatum

41

424670

4585395

Barcelona

VD

Sota pedres

Discus rotundatus

1

428791

4591861

Cerdanyola del Vallès

v

Troncs morts

Discus rotundatus

2

428926

4591349

Cerdanyola del Vallès

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

3

426332

4587654

Sant Cugat del Vallès

M

Troncs morts

Discus rotundatus

4

426557

4587077

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

5

424588

4586580

Barcelona

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

5

424588

4586580

Barcelona

VD

Humus / virosta

Discus rotundatus

7

420307

4587774

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Discus rotundatus

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

V

Troncs morts

Discus rotundatus

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Discus rotundatus

16

427111

4590392

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Discus rotundatus

17

426733

4586783

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Discus rotundatus

18

426763

4587219

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

20

419125

4587047

Molins de Rei

M

Humus / virosta

Discus rotundatus

24

425414

4590277

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

25

424744

4590016

Sant Cugat del Vallès

VD

Humus / virosta

Discus rotundatus

25

424744

4590016

Sant Cugat del Vallès

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

26

424759

4589907

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Discus rotundatus

27

428383

4591878

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Discus rotundatus

28

427699

4591576

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Discus rotundatus

47

425760

4586930

Barcelona

VD

Troncs morts

Discus rotundatus

59

421217

4587215

Molins de Rei

V

Sota pedres

Discus rotundatus

70

426655

4589387

Cerdanyola del Vallès

M

Humus / virosta

Discus rotundatus

71

427522

4589033

Cerdanyola del Vallès

M

Troncs morts

Discus rotundatus

95

426719

4588448

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Discus rotundatus

108

428531

4592709

Cerdanyola del Vallès

VD

Humus / virosta

Discus rotundatus 108 428531 4592709 Cerdanyola del Vallès VD Troncs morts

Eobania vermiculata

9

419438

4590986

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

19

419033

4586948

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

VD

Murs i pedres

Eobania vermiculata

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

38

424333

4583038

Esplugues de Llobregat

V

Murs i pedres

Eobania vermiculata

42

425918

4590225

Sant Cugat del Vallès

VD

Murs i pedres

Eobania vermiculata

48

426126

4585676

Barcelona

V

Sota pedres

Eobania vermiculata

48

426126

4585676

Barcelona

V

Murs i pedres

Eobania vermiculata

50

422298

4589109

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

51

422648

4588751

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

56

418704

4589320

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres

Eobania vermiculata

57

419494

4586664

Molins de Rei

V

Sota pedres

Eobania vermiculata

57

419494

4586664

Molins de Rei

V

Troncs morts

Eobania vermiculata

58

420719

4586772

Molins de Rei

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

62

428508

4592581

Cerdanyola del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

68

427856

4592706

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

68

427856

4592706

Cerdanyola del Vallès

VD

Sota pedres

Eobania vermiculata

69

426804

4590445

Cerdanyola del Vallès

V

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

73

416637

4589184

El Papiol

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

74

417202

4589131

El Papiol

V

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

75

417093

4588659

El Papiol

VD

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

76

416760

4588087

El Papiol

M

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

88

430094

4588565

Barcelona

V

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

88

430094

4588565

Barcelona

V

Sota pedres

Eobania vermiculata

89

431340

4589405

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

90

429272

4592819

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

91

426549

4593000

Cerdanyola del Vallès

VD

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

92

430496

4591437

Montcada i Reixac

M

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

93

425446

4591623

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

94

423757

4589745

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

97

420759

4589550

Sant Cugat del Vallès

V

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

99

422932

4587612

Sant Cugat del Vallès

M

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

VD

Sota pedres

Eobania vermiculata

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

VD

Vegetació arbòria

Eobania vermiculata

100

424394

4587499

Sant Cugat del Vallès

VD

Murs i pedres

Eobania vermiculata

101

421192

4583345

Sant Feliu de Llobregat

VD

Sota pedres

Eobania vermiculata

103

420851

4583326

Sant Feliu de Llobregat

M

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

104

419118

4584089

Molins de Rei

V

Vegetació herbàcia

Eobania vermiculata

104

419118

4584089

Molins de Rei

V

Murs i pedres

Eobania vermiculata

105

419220

4585237

Molins de Rei

M

Vegetació arbustiva

Eobania vermiculata

107

427231

4587116

Barcelona

M

Vegetació herbàcia

Euconulus fulvus

20

419125

4587047

Molins de Rei

V

Humus / virosta

Euconulus fulvus

23

425592

4592094

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Euconulus fulvus

53

421377

4588778

Molins de Rei

V

Troncs morts

Euconulus fulvus

56

418704

4589320

Sant Cugat del Vallès

M

Humus / virosta

Euconulus fulvus

94

423757

4589745

Sant Cugat del Vallès

V

Humus / virosta

Euconulus fulvus

94

423757

4589745

Sant Cugat del Vallès

V

Sota pedres