Bros. V., 2004. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça de la serra de Collserola (Barcelona, NE península Ibèrica). Arxius de Miscel·lània Zoològica, 2

Taula 4. Nombre de localitats de la serra de Collserola (Barcelona) on cada espècie d’aigua dolça ha estat localitzada viva segons el tipus de microhàbitat: F. Fullaraca; P. Parets; Pe. Pedres; Se. Sediments; Tr. Troncs; Va. Vegetació aquàtica; V. Vora de l’aigua; T. Total.

Table 4. Number of localities in the Collserola mountains (Barcelona) where each freshwater species has been located alive sorted by the microhabitat classification: F. Fallen leaves; P. Walls; Pe. Stones; Se. Sediments; Tr. Trunks; Va. Aquatic vegetation; V. Near water; T. Total.

 

 

       F

   P

 Pe

   Se

  Tr

   Va

    V

 T

Ancylus fluviatilis

      5

   3

  10

     -

   2

     2

    -

22

Galba truncatula

      3

   1

   1

     1

   -

     -

    3

  9

Oxyloma elegans

      -

    -

  -

     -

   -

     -

    5

  5

Physella acuta

      1

   8

   5

     4

   4

      4

    -

26

Pisidium personatum

      -

   - 

    -

     2

   -

     -

    -

  2

Potamopyrgus antipodarum

      7

   7

   9

     2

   3

      5

    -

33

Radix cf.balthica

       -

   - 

   1

     -

   -

      -

    -

  1

Totals

    16

  19

 26

     9

   9

     11

     8

98