Pla de l'esport fora d'horari escolar de Barcelona

PLA DE L'ESPORT FORA D'HORARI ESCOLAR DE BARCELONA

L'objectiu del Pla de l'esport fora d'horari escolar de Barcelona és la promoció de la pràctica esportiva entre els infants i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari escolar com a instrument de transmissió de valors educatius i per fomentar hàbits més saludables.

Si el grau i el tipus de discapacitat ho permeten, els nois i noies participaran en un entorn inclusiu. Ara bé, si això no és possible o a petició de la família del nen o nena, podran participar en les modalitats d'esport adaptat a la seva discapacitat.

Més informació

Programa Futbol Net i Diversitat

FutbolNet i Diversitat és un programa impulsat per l’Institut Barcelona Esports en col·laboració amb la Fundació Futbol Club Barcelona que té com a eix principal la iniciació a l’esport.

L’activitat esportiva no està concebuda en clau competitiva sinó com un element de socialització, de coneixement dels altres i d’educació relacional. L’objectiu és arribar a aquells infants i joves amb discapacitat que no practiquen activitat física fora d’horari lectiu i després d’aquest període, poder-los incorporar a l’oferta esportiva ja existent a la ciutat. Els objectius del programa són, entre d’altres, la utilització de l’esport com a eina d’educació i reflexió al voltant dels valors i la promoció de l’activitat física entre infants i joves amb discapacitat.

El programa promou el treball en valors a través de l’esport per facilitar la inclusió a la societat i el desenvolupament personal dels participants i està adreçat a infants i joves amb discapacitat física (8-12 anys), intel·lectual (13-21), autisme (8-21) i pluridiscapacitat (8-21).

Aquesta nova edició té lloc a les instal·lacions de l’Institut Doctor Puigvert, al passeig de Santa Coloma, 46-54, 08030, Barcelona del districte de Sant Andreu.

Les classes són gratuïtes i es duen a terme tots els dimarts i divendres, de 18 a 20 hores.

Per a preinscripcions i més informació cal contactar amb info.futbolnet@fcbarcelona.cat o al telèfon 635 23 42 12.

Programa Futbol Net i Diversitat

Juguem! Proposta d’un programa pioner en inclusió d’infants i joves amb plurisdiscapacitat en activitats físiques i esportives fora de l’horari escolar

INTRODUCCIÓ

L’Institut Barcelona Esports, dins del programa “Barcelona Esport inclou”, es planteja com una de les seves prioritats consolidar l’enriquiment de la vida esportiva de la ciutat de Barcelona, garantint el dret a la pràctica de l’activitat física i esportiva al sector social de les persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i col·laborar en l'objectiu d'una societat normalitzadora i inclusiva, respectuosa amb la diversitat.

I ho vol fer perquè es té en compte que l'activitat física i esportiva és una eina de foment de la salut, d'utilització creativa del temps de lleure i que la seva pràctica la converteix en un espai de relació social, motor per crear comunitat i, per tant, capital social.

És per tot això que ara encetem un programa pioner que planteja com a prioritat promoure la participació d’infants i de joves amb pluridiscapacitat en les activitats físicoesportives fora de l’horari escolar, en igualtat de condicions amb la resta d’escolars de la seva franja d’edat.

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

A l’hora de plantejar aquesta experiència pionera cal que tinguem en compte que:

- Requereix la presència de dos alumnes amb pluridiscapacitat i d’un grup de companys sense discapacitat, de 10 a 12 anys, i la implicació de les famílies de tots els participants, que hauran d’estar disposades a compartir l’ideari i els objectius del projecte.

- Serà bàsica la col·laboració d’un centre escolar, i de la seva l’AMPA, que organitzi activitats físiques esportives sense finalitat competitiva. Així mateix cal assegurar la implicació en el projecte del mestre o de la mestra d'Educació Física del centre escolar dels companys sense discapacitat.

- Comptar amb la col·laboració d’una entitat o associació esportiva que contribuirà en la coordinació i desenvolupament del projecte. Així com, un Centre d'Educació Especial, que serà qui gestioni la participació dels alumnes amb pluridiscapacitat del primer punt.

- És imprescindible que els o les alumnes amb pluridiscapacitat participin en les sessions d'Educació Física del centre d’Educació Especial en horari escolar.

- L’educador físic o l’educadora que participi en aquesta experiència haurà d’estar d’acord amb que l'atenció a la diversitat és una oportunitat per millorar la seva pràctica docent, amb l'objectiu de promoure millores educatives i socials. Les sessions que plantegi hauran d’estar impregnades de metodologia cooperativa i s’haurà d’haver compromès a treballar en col·laboració amb un assessor o assessora en activitat física esportiva i pluridiscapacitat.

- Caldrà l'estreta col·laboració entre l’educador físic o l’educadora fora de l’horari escolar, l’assessor/a i del mestre o de la mestra d’Educació física dels o de les alumnes amb pluridiscapacitat i de l’alumnat sense discapacitat.

Per a més informació podeu enviar un correu a: esportinclou@bcn.cat

PRESENTACIÓ D'EVIDÈNCIES

Durant el curs 2015-2016 es va donar, per primera vegada, la participació d’alumnes amb pluridiscapacitat de l’escola d’Educació Especial ASPACE, a les sessions d’activitats fisicoesportives realitzant jocs motrius i activitats esportives al gimnàs de l’escola Els Llorers a través d’una metodologia cooperativa que facilita la participació activa de tothom per aconseguir un objectiu comú.

Aquesta experiència pionera va ser fruit de la col·laboració entre l’escola Els Llorers, l’AMPA Els Llorers, l’Associació Esportiva l’Eixample, ASPACE, l'Institut Barcelona Esports i el grup d'estudi sobre "Educació Física i inclusió de l'alumnat amb discapacitat" de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

  • Segueix-nos a:
  • flickr
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'hi indica el contrari