Què treballem?

Compartir experiències, treballar l’esforç personal i l’esperit de superació per assolir reptes, així com saber guanyar i acceptar les derrotes, o cedir protagonisme en favor del grup, són aspectes molt beneficiosos per al creixement personal i col·lectiu d’infants i adolescents.

L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i com a transmissor de molts d’aquests valors. I aquests valors són els que vol transmetre l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, i ho fa mitjançant actuacions de promoció de l’activitat física i l’esport en edat escolar com és la posada en marxa d’un pla d’Educació Física curricular en horari escolar: L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT.

Aquesta iniciativa compta amb un ampli ventall de propostes que normalment es desenvolupen amb una formació perllongada durant tot el curs i que acaben amb una sessió final que mostra aquest treball realitzat.

Les característiques bàsiques de L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT són:

Els programes estan pensats per a què els centres escolars puguin trobar-hi accions de reforç de molts dels continguts curriculars d’educació física i per els diferents nivells educatius, des de parvulari i fins a batxillerat.

Els objectius finals, en els àmbits esportiu, formatiu i de valors, són:

EDUCAR AMB L’ESPORT

L’ESPORT EN CURS

L’ESPORT FA PER TU!

ESCALA DE VALORS

REPTES ESPORTIUS DE CIUTAT