Programes

 

Esquitxa

Educació infantil, 0-3 anys.
A través de les activitats aquàtiques, els nadons es familiaritzen amb un nou medi de sensacions i relacions.

Mou-te

Educació infantil, 3-6 anys.
L’objectiu és potenciar el coneixement i el control del propi cos mitjançant el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques. També es persegueix difondre els valors derivats de la relació amb el medi i amb altres persones. L’activitat física inclosa s’agrupa per tipologia d’activitats (atlètiques, gimnàstiques, d’expressió, amb suport musical...).

Descobrim l’esport

Educació primària, 6-12 anys.
Activitats adreçades a la progressió de les habilitats dels infants, amb la intenció que reconeguin l’esport com una forma d’aprendre coses noves, de fer salut i de construir
amistats. Les activitats proposades inclouen activitats poliesportives i activitats de disciplines específiques. Per a la franja d’edat compresa entre els 6 i els 8 anys, és recomanable l’activitat poliesportiva, tot i que en alguns casos l’oferta també inclou activitats d’una sola modalitat esportiva.

Fem esport

Educació secundària, 12-18 anys.
Inclou els programes que persegueixen consolidar la pràctica d’activitat física i esportiva com a hàbit saludable i d’ocupació de lleure entre el joves. Les activitats proposades són molt diverses: des de programes d’activitats físiques amb suport musical fins a l’entrenament amb un equip que participa en competicions, passant per grups d’amics i amigues que es troben per entrenar i jugar lligues informals.

L’esport inclou

Pel que fa a la participació d’infants i joves amb discapacitat, quan el tipus d’activitat i el grau de discapacitat ho permetin, el plantejament de l’oferta d’aquesta guia n’ha de permetre la seva inclusió. El programa municipal "L’esport inclou" ofereix a les entitats organitzadores un servei d’assessorament per ajudar-les a aconseguir-ho. La guia recull tota l’oferta d’activitats i esports adaptats.