Pla de l’Esport fora d’Horari Escolar de Barcelona

El Pla de l’Esport fora d’Horari Escolar de Barcelona és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, i amb la col·laboració del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, que pretén garantir l’accés dels infants i joves de Barcelona (amb edats compreses entre 3 i 18 anys) a una pràctica física o esportiva que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida.

Atesa la gran tradició d’agents esportius de la ciutat, entregats a l’organització d’activitats físiques i esportives adreçades a la població escolar, aquest projecte vol oferir el suport necessari a aquests agents (centres educatius públics i privats, instal·lacions esportives, clubs i entitats esportives, etc.) per assegurar la disponibilitat d’una oferta esportiva de qualitat arreu del territori barceloní.

Una altra línia d’actuació d’aquest projecte és el desenvolupament d’estudis que aportin dades sobre l’estat de l’educació física i l’esport en edat escolar a la nostra ciutat, així com la col·laboració i el suport a recerques i projectes d’investigació relacionats amb aquests àmbits que proposin universitats, observatoris i altres agents.

Promou:
· Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Amb el suport de:
· Consorci d’Educació de Barcelona
· Institut d’Educació
· Districtes de la ciutat
· Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)
· Taula de l’Educació Física i l’Esport de la ciutat de Barcelona