La participació de l’alumnat amb discapacitat

L’ESPORT INCLOU és un programa municipal que treballa transversalment en totes les accions impulsades des de l’Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports amb la voluntat de garantir l’accés de les persones amb discapacitat a l’oferta esportiva de la capital catalana.

En el marc de L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT s’adapten les propostes per tal que tot l’alumnat amb discapacitat hi participi en igualtat de condicions, tant en un entorn d’escola inclusiva com en un d’escola especial.

Així, és imprescindible que els centres educatius es posin en contacte amb l’Institut Barcelona Esports per acordar les mesures que garanteixin una participació activa i efectiva de l’alumnat amb discapacitat en els diferents programes i activitats.

Per tal de donar una resposta de qualitat, l’Institut Barcelona Esports posa a l’abast dels centres educatius inscrits en algun programa de L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT els següents serveis: