L’esport ens fa més grans


Pla Barcelona Esport en Edat Escolar

L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i la transmissió de valors.

L’esport ens fa únics i neix en nosaltres des de ben aviat, en el jocs infantils, en les activitats físiques d’aprenentatge i de motricitat, en l’explosió d’energia i de socialització.

L’esport creua fronteres i ajuda a la cohesió social i a la lluita contra l’exclusió, doncs mitjançant la pràctica d’activitat física aprenem el sentit de l’esforç personal i l’esperit de superació per assolir reptes, així com saber guanyar i acceptar les derrotes, la companyonia o cedir protagonisme en favor del grup.

Per tot això, l’activitat esportiva esdevé imprescindible en la formació de l’individu des de ben aviat, i l’ensenyament de l’esport i dels seus valors han d’estar estretament vinculats als plans de formació del col·lectiu d’infants i adolescents de qualsevol comunitat. I la capital catalana no podia ser menys.

Així és que l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els representants de l’esport de base, institucions, centres educatius, professorat, i clubs i entitats esportives de la ciutat, generen una àmplia oferta esportiva, tant en horari lectiu com en el temps de lleure, que pretén apropar al màxim l’esport a tots els infants i joves de Barcelona.

Tot plegat, pensat per a què les futures generacions de barcelonines i barcelonins creixin millor a nivell individual però també perquè puguin construir una societat cada vegada millor per Barcelona.