Espais de la ciutat on es desenvolupa

Espais utilitzats pel desenvolupament del programa