Convivim esportivament

“Convivim esportivament” és una iniciativa que té per objectiu promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física entre els infants i joves de diversos barris de la ciutat com a eina de foment de la inclusió social.

El projecte parteix de la idea que la pràctica esportiva té un paper molt important en la construcció d’una ciutat cohesionada ja que incideix positivament en la creació d’elements aglutinadors, a la vegada que introdueix a les persones en organitzacions i associacions que tenen una incidència significativa en la vida social dels barris i la ciutat en general.

D’aquesta manera, tot posant a l’abast d’aquests joves barcelonins i barcelonines la possibilitat de practicar esports com el bàsquet, el futbol, l’atletisme, el patinatge, els escacs, o el bàdminton, entre altres, es podran prevenir situacions de conflicte veïnal, en fomentar les relacions entre veïns i veïnes (sigui quina sigui la seva condició socioeconòmica o el seu origen), a la vegada que ajudarà a prevenir situacions de risc d’exclusió social dels joves i infants.

Més oferta esportiva per a joves a tots els barris

L’accés a l’esport es fa a través d’escoles o entitats esportives de barri que acullin aquest alumnat promovent així la creació d’una xarxa interactiva de cooperació entre el món educatiu i l’associatiu-esportiu que beneficiï ambdós col·lectius.

No obstant, la mesura també serveix per crear una oferta esportiva als centres o barris on no existeixi cap tipus d’activitat esportiva fora de l’horari escolar.

Les activitats esportives es duen a terme als matins i les tardes o durant els caps de setmana i en gaudeixen més d’un miler de nois i noies.

El Pla aprenent esportivament i el Pla eines per a la convivència

La iniciativa es divideix en dos eixos: el Pla aprenent esportivament i el pla eines per a la convivència.

En el primer eix, el Pla aprenent esportivament, la intervenció es du terme en centres educatius escolars, on no existeix oferta esportiva o aquesta no té gaire participació.

Les activitats es fan en espais escolars i a instal·lacions esportives, privades i municipals, fora de l’horari escolar. En aquest cas, es proposa la realització d’esports d’equip (bàsquet, voleibol, handbol, futbol, hoquei...), esports individuals (atletisme, escacs, patinatge, bàdminton...), activitats gimnàstiques amb suport musical (hip-hop,funky...), així com activitats d’iniciació esportiva o de descobriment de la motricitat.

Pel que fa al pla eines per a la convivència, el programa està dirigit a joves exposats a dinàmiques de risc social i discriminació per raons culturals, d’origen, de gènere, o de situació socioeconòmica, entre altres.

En aquest cas, es potencia la utilització dels espais esportius urbans i les instal·lacions municipals, i es treballa conjuntament amb els educadors de barri.

Es proposen activitats físiques, esportives i expressives tradicionals (voleibol, futbol sala, arts marcials....) i altres més alternatives (criquet, triatló...) que donen resposta a la demanda d’aquests joves.

Una formació per al futur

L’Ajuntament de Barcelona preveu potenciar la formació dels nois i les noies que ho vulguin perquè esdevinguin monitors esportius d’aquestes mateixes activitats i, fins i tot, ajudar-los a assumir tasques organitzatives o directives que els permetin crear noves entitats esportives si al seu barri no existeix una associació que pugui donar continuïtat a l’activitat iniciada amb el projecte.

Així, els nois i les noies que vulguin desenvolupar tasques de responsabilitat tècnica faran, com a mínim, un curs de dinamitzador esportiu de base (DEB) i un curs d’iniciació a tècnic d’esport (CIATE).

Al llarg del curs d’implementació de la mesura s’ha realitzat un curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu-Dinamitzador Esportiu de Barri, tres cursos d’Iniciació a Tècnic Esportiu i un curs de Tutor de Joc.

Esport, eina de cohesió social

La iniciativa vol implicar també als pares i mares en la pràctica esportiva dels seus fills i filles com a mitjà per enfortir la relació amb ells i alhora promoure els valors esportius com a eina de referència.

"Convivim esportivament" està impulsat per l’Institut Barcelona Esports, la Direcció de Serveis d’Immigració i l’Agència de Salut Pública, i la diagnosi de la implantació es fa conjuntament amb la Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

També hi participen els districtes, la Direcció de programa d’Adolescència i Joventut, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació.