Competició

EL Pla de l’Esport fora d’Horari Escolar de Barcelona recull diferents tipus de competició, coordinats amb els diversos programes.

Competició escolar i federada
En un format tradicional de lliga llarga estructurada en diversos nivells, de lliga curta amb finalitat recreativa o de cicle de jornades puntuals (esports individuals).

Trobades
Sota aquesta denominació hi ha tres tipus d’activitats diferents:

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i les diverses Federacions Esportives Catalanes membres de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) són les entitats responsables d’organitzar les diverses formes de competició, adaptant els reglaments de cada esport perquè s’ajustin a les necessitats dels esportistes més joves.

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)
Centre Esportiu Municipal la Mar Bella
Av. Litoral, 86-96 – 08005 Barcelona
Tel. 93 219 32 16
www.elconsell.cat

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Rambla de Catalunya, 81 Pral. – 08008 Barcelona
Tel. 487 45 75
www.ufec.cat