Actualització de l’oferta

Totes aquelles instal·lacions, entitats i centres educatius ja adherits al Pla, que organitzeu activitats, podeu accedir des d’aquesta pàgina a l’aplicació informàtica mitjançant la qual podeu introduir nova oferta o bé actualitzar la ja existent. Recordeu que per accedir-hi és indispensable estar donats d’alta i disposar del vostre nom d’usuari i d‘una paraula de pas.

Entra-hi