Revista Àgora
data i num

subtítol

fent cami

MONOGRÀFIC. EL PEDIBÚS. Una manera segura i creativa de canviar els hàbits de mobilitat


Què és un Pedibús?

És un autobús humà, format per un grup de nens i nenes en moviment, acompanyats de dos adults –l’un al davant i l’altre al darrere–, amb origen i final de trajecte, parades, horari i un recorregut prèviament establert.

A Barcelona, l’experiència del pedibús es duu a terme a l’escola Dolors Monserdà-Santapau de Sarrià. Aquest pedibús (també anomenat l’11) és una iniciativa que sorgeix de l’AMPA del CEIP Dolors Monserdà-Santapau. Us adjuntem la postal amb la qual fan difusió del projecte. Agraïm a Clara Batllori que ens l’hagi facilitada.

foto fent cami

Avantatges del Pedibús

Socialització i seguretat

És un viatge compartit, amb els beneficis afegits de fer exercici físic regularment i de fer-ho acompanyat per amics i companys d’escola. A més a més, els infants són part d’un grup gran i visible vigilat per adults i acompanyat amb tota seguretat.

Respecte pel medi ambient

Cada recorregut fet a peu redueix la concentració de trànsit al voltant de l’escola, la qual cosa ajuda a reduir la contaminació i a millorar el medi ambient en benefici de tothom.

Educació viària

Ajuda els infants a adquirir habilitats com a vianants.

fotos fent camí

Treball de matèries curriculars

En l’apartat Recursos didàctics de la pàgina del projecte Camí escolar, espai amic de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.cat/camiescolar.) hi trobareu un powerpoint creat per nens i nenes de quart de primària que explica com funciona el pedibús de Fossano, una ciutat del nord d’Itàlia que treballa el camí escolar des de fa deu anys.

Els ajuntaments de Barcelona i de Fossano comparteixen idees i projectes, i han organitzat intercanvis entre el professorat interessat a fer del camí escolar un eix de treball del currículum.

Quins materials necessitem?

Graella d'acompanyament. Es prepara una graella setmanal d’acompanyaments i es reparteix als adults que acompanyen el pedibús. En aquesta graella s’hi han d’indicar les dades de contacte (número de telèfon i adreça electrònica) dels acompanyants per tal que es puguin comunicar entre ells.

Diari de viatge. Hi apareix la llista dels infants que formen el pedibús, dividits per parades. En cada viatge, l’adult que va al darrere assenyala en el diari els alumnes que es van afegint en cada parada.


peu
Ajuntament de Barcelona Institut d'Educació