Ajuntament de Barcelona

4. Can Móra

És l'única masia d'aquesta zona que es conserva, al camí del Portell, zona de pas de Gràcia a Horta des d'antic. Actualment és una residencia geriàtrica en una casa ben rehabilitada. L'extensió de la finca s'estenia pel Coll i Vallcarca. A la façana de la casa hi apareix l'any 1750, però és probable que sigui una reforma d'una construcció anterior. A principis del segle XX el propietari d'aleshores es va iniciar un procés de segregacions de les terres de la casa on es van projectar carrers i noves construccions.

Vista Park. A la Barcelona especulativa dels anys seixanta i primers dels setanta l'empresa FUSA, una de les grans immobiliàries barcelonines, davant de la mala fama que tenia el barri del Carmel va idear un projecte sota el lema "Para vivir muy por encima de Barcelona" denominat Vista Park. A l'any 1973 van començar a sortir els anuncis a la premsa i dirigits a la classe mitjana per viure en un barri obrer. L'atractiu era la proximitat al Parc Güell, però per contra es trobava al costat de les barraques de Raimon Casellas. Es va construir en una zona verda afectada pel Pla dels Tres Turons.

 LLOC : Can Móra - c. Portell, 10 (amb camí de Can Mora)
 TRANSPORT : Bus: 87, 129
 HORARI : Només vista exterior
MAPA GOOGLE

 LLOC : Vista Park - Pl. de Vista Park
 TRANSPORT : Bus 24 i 92
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE