Ajuntament de Barcelona

11. Can Grau

Can Grau era una heretat d'explotació agrària regentada per masovers, alhora que casa d'estiueig per als propietaris, amb un probable origen al segle XVI. Tota la finca era molt extensa i llindava amb les propietats de can Móra, ca l'Andalet (tocant a la Clota), entre d'altres.
La casa a finals del segle XIX tenia capella, cellers, tres mines d'aigua (conduïda per aqüeductes des del naixement de les fonts). En aquesta època les terres de can Grau tenien vinyes, horta, ametllers, garrofers, etc. El 1900 es va crear el Patronato de Cultura y Beneficencia de Nuestra Señora del Carmelo, ubicats a la capella de Can Grau perquè els habitants de les cases de la incipient barriada poguessin tenir el seu servei religiós i no haver-se de traslladar a la parròquia de Sant Joan d'Horta. En aquests moments el propietari era Alexandre de Bacardí i la finca tenia una superfície d'uns 140.000 m2.
Edificades totes les seves terres i amb l'especulació urbanística dels anys seixanta, can Grau va quedar encaixonada a l'interior de l'illa formada pels carrers Bernat Bransí, Pantà de Tremp, Moratín i Ramon Rocafull. Llavors ja estava en estat de degradació important i s'havia dividit en diverses vivendes. Degut al seu estat lamentable es va enderrocar el 2006.

 LLOC : c. Bernat Bransi amb Ptge. Calafell
 TRANSPORT : Bus: 86, 87, 119. Metro L5 El Coll / La Teixonera
MAPA GOOGLE