Ajuntament de Barcelona

10. Torrent i font del Paradís

El torrent del Paradís era el curs d'aigua més important (quan plovia) que baixava del turó del Coll, en un profund fondal per l'actual passatge Sigüenza traspassava diverses zones d'horta. Passat el carrer Ramon Rocafull, se l'anomenava "torrente de los Avellanos" i continuava pel carrer Sigüenza fins a traspassar el carrer Lluís Marià Vidal i d'allà muntanya avall travessant l'actual rambla del Carmel i s'unia al torrent del Carmel al carrer Llobregós per formar el torrent de Carabassa.
On actualment hi ha el passatge Sigüenza en un entorn absolutament diferent hi havia la font del Paradís. En un plànol de Vicenç Martorell dels anys trenta del segle passat, es pot veure la font, una bassa, un lloc amb fogons i un espai on diu "campo" amb una traça de tancat per entrar-hi. Amb una mica d'imaginació podem endevinar on era la font, el fondal que ocupava... Devia ser un lloc agradable per anar a buscar aigua i fer-hi fontades.

 LLOC : c. Murtra amb ptge. Siguenza
 TRANSPORT : Bus: 87, 119. Metro L5 El Coll / La Teixonera
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE