Ajuntament de Barcelona

14. Patronat Ribes

A començaments del segle XX els germans Rossend, Frederic i Lluís Ribas Regordosa pertanyien a una família de Rubí enriquida amb la indústria del tèxtil. Amb la intenció d'afavorir els fills dels seus obrers van tirar endavant diverses accions entre les que hi va haver la creació d'un orfenat a Barcelona. El Patronat Ribas es va constituir amb la finalitat primordial de conservar i gestionar el patrimoni de la família. El 1919 el Patronat van comprar la finca de Can Besora, a la zona compresa entre el passeig de la Vall d'Hebron, l'antic camí de Sant Genís i el torrent de Sant Genís. L'arquitecte dels edificis de l'orfenat va ser Enric Sagnier i Villavecchia i es va inaugurar el 1930.
Va funcionar fins el curs 1970-1971 en què va tancar el centre. Fins aleshores l'edifici i tot el terreny del Patronat Ribas van ser objecte de diferents plans territorials i requalificacions, destinats a considerar-lo zona edificable. A partir d'aquell moment s'inicia un període de lluita veïnal per salvar els edificis de l'enderrocament. Actualment és un centre d'ensenyament.

 LLOC : Pg. Vall d'Hebron, 93-101
 TRANSPORT : Bus: B19, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 119, 185. Metro L3-L5 Vall d'Hebron
 HORARI : Sol·licitar prèviament al telèfon 932 125 004
MAPA GOOGLE