Ajuntament de Barcelona

12. Can Besora

Estava al carrer Natzaret, al darrere del Patronat Ribas. Inicialment, la finca era molt gran i hi havien dues heretats amb les respectives cases. L'altra casa era on ara hi ha el barri de la Teixonera, que va desaparèixer al començament del segle XX (al nomenclàtor d'aquell barri ha quedat el carrer de les Escales de Can Besora).

 LLOC : c. Natzaret, 29 (darrera el Patronat Ribes)
 TRANSPORT : Bus: B19, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 119, 185. Metro L3-L5 Vall d'Hebron
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE