Ajuntament de Barcelona

4. Carrer de Torelló

Família de propietaris de l'indret des començaments del segle XIX. La paret alta que encara es conserva era el límit amb Martí-Codolar.

Can Curé. És al carrer Torelló i encara hi viu la família Torelló. Tenen bassa, sínia, horts i tot l'aire rural de temps antics. Sembla ser que aquesta casa, can Gasparó i can Peronet (aquestes dues al camí de Sant Genís) són de les més antigues de la Clota.

 LLOC : c. Torelló amb av. Cardenal Vidal i Barraquer
 TRANSPORT : Bus: 17, 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE