Ajuntament de Barcelona

2. Riera de Sant Genís (c. Alarcón)

La riera de Sant Genís naixia a la fondalada on avui dia hi estan assentades moltes vivendes del barri de Sant Genís dels Agudells. Seguia sortejant el terreny fins a trobar les torrenteres que se li afegien del vessant del turó de la Creueta del Coll, on avui trobem el barri de la Teixonera, i que ja entrant al barri de la Clota passava on avui hi ha el carrer Alarcón i no fa gaires anys encara convivien aigua i carrer.

 LLOC : c. Alarcón amb c. Lisboa
 TRANSPORT : Bus: 17, 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE