Ajuntament de Barcelona

1. Can Tarrida

Estava situada entre els carrers de Iglésias, la riera Marcel·lí i el carrer de Jerez. Era una casa senyorial amb finestrals gòtics. El 1897, l'últim propietari va llegar la masia a la Casa de la Caritat de Barcelona. L'any 1974 va ser enderrocada per a la construcció de l'avinguda de l'Estatut.
Tres carrers d'Horta, que hi eren a la vora, recorden la plana de can Tarrida: el carrer de la Plana, el passatge de la Plana i la baixada de la Plana.

Can Don Joan d'Ardena. Era la casa noble dels Cruylles. Estava en un turonet en la zona que ara hi ha els carrers del marquès de Castellbell i d'Oporto, a la Clota. Tenia horta, jardí i aigua abundant. Casa profusament descrita pel baró de Maldà, que deia: "... torre i hisenda d'allò ben regalada d'aigua que mana de ses fonts i d'aquella gran cascada que llença a un gran fondo safareig amb peixos davant de la torre..."

Avinguda Marquès de Castellbell. És el nom del propietari d'extenses finques de l'indret. El primer marquès de Castellbell va ser Josep d'Amat de Planella i Despalau, al segle XVII.

 LLOC : Can Tarrida - Av. Estatut de Catalunya amb Pl. Botticelli
 TRANSPORT : Bus: V21, 45, 102, 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : Can Don Juan d'Ardena - Av. Estatut de Catalunya amb Marquès de Castellbell
 TRANSPORT : Bus: V21, 39, 45, 86, 102, 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : Av. Marquès de Castellbell
 TRANSPORT : Bus: V21, 39, 45, 86, 102, 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE