Ajuntament de Barcelona

7. Montbau: gairebé un poble

A començaments dels anys cinquanta del segle passat, la manca d'habitatge era un problema greu a tot arreu i sobretot a Barcelona a causa de l'afluència immigratòria. Per tal de pal·liar la situació el Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) a partir de 1957 va aprovar un pla general d'ordenació del territori i junt amb l'acció de diverses cooperatives d'habitatge es va edificar el polígon de Montbau en dues fases a partir de 1961.La concepció del nou barri era totalment diferent al que fins aleshores havia construït el PMH. Es van planificar els espais públics, els serveis, la disposició dels blocs, els enjardinats... Es va comptar en fer-hi escoles, mercat, església, local social, etc.
Els arquitectes municipals que van projectar la primera fase van ser López Íñigo, Giráldez Ávila i Subias i Fages, que van viatjar a Frankfurt i d'altres ciutats per assessorar-se de les solucions constructives dutes a terme en aquelles zones que calia reconstruir. La segona fase d'edificació del polígon va ser de realització ben diferent. Van projectar-la els arquitectes Josep Soteras, López Íñigo, Manuel Baldrich i Bonet Castellana.
El fet d'estar lluny dels nuclis urbans (el més a prop era Horta), va propiciar l'autoorganització dels veïns en moltes situacions i a l'hora de solucionar problemes. Això va comportar que les entitats tinguessin molta importància des del primer moment.
Actualment Montbau és encara un referent per la seva concepció constructiva, el paper que hi van tenir les cooperatives, el vessant sociològic a l'hora d'organitzar la població que hi havia d'anar, i la riquesa d'entitats i associacions, que fan que sigui un barri viu, on els seus habitants tenen una consciència clara de pertinença al barri.

 LLOC : Pla de Montbau
 TRANSPORT : Bus: B19, V21, 27, 60, 73, 76. Metro: L3 Montbau
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE