Ajuntament de Barcelona

12. Torrent de Lligalbé

De tots els torrents que travessaven el Baix Guinardó és el que millor s'ha conservat, sobretot en una petita part tocant a Lepant on encara una part del carrer porta aquest nom. Lligalbé és la referència topogràfica més antiga del Guinardó, citat en un document des de l'any 1147 fa referència a una masia d'aquesta zona de la que no tenim coneixement exacte de la seva ubicació. El Torrent de Lligalbé també ha estat conegut com dels Frares, del Notari i també de Faura. Altres torrents que passaven pel barri eren el de Casanovas, el de Delemús que baixava pel Parc de les Aigües i continuava pels passatges del carrer Encarnació i el de Mariné o de la Partió que resseguia el carrer Sardenya.

 LLOC : c. Torrent de Lligalbé amb Mas Casanovas
 TRANSPORT : Bus: H6, V21, 92. Metro: L4 Alfons X
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE