Ajuntament de Barcelona

9. Els dipòsits de Dosrius

En aquesta zona hi ha tres dipòsits per al subministrament d'aigua. El més antic (i més bonic) és de 1886 i té una capacitat de 1.000 m3. L'obra és un complement del dipòsit de Dosrius situat a l'actual Parc de les Aigües, on s'hi recollia el líquid que arribava per una llarga canalització, de més de 50 kilòmetres, des del poble de Dosrius, al Maresme.
L'increment de població a Barcelona i la construcció de cases a cotes cada vegada més enlairades exigien dipòsits més alts per donar més pressió al subministrament. Seguint aquesta tendència, el 1959 es construí un nou dipòsit, de mides similars a l'anterior, i el 1963 es col·locà un tercer dipòsit circular al cim del turó.

 LLOC : c. Pasteur amb ptge. del Dipòsit
 TRANSPORT : Bus: 24, 92 i 114
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE