Ajuntament de Barcelona

8. Els antiaeris

Per fer front als bombardejos que sofrí Barcelona a partir del febrer de 1937, les autoritats militars republicanes decidiren instal·lar unes bateries antiaèries al cim del turó de la Rovira, a la finca coneguda com El Castell. L'obra es dugué a terme durant 1938 i s'hi col·locaren quatre canons Vickers 105 mm i altre armament.
El 2006 un camp de treball internacional va iniciar la tasca de recuperació d'aquest conjunt defensiu, un objectiu que esperem s'aconsegueixi del tot dins del pla del parc Tres Turons. S'ha creat una ruta de la memòria històrica que recorre tota la zona.

 LLOC : c. Marià Labèrnia, 60
 TRANSPORT : Bus: V17 i 119
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE