Ajuntament de Barcelona

5. El Parc dels Tres Turons

El Pla Comarcal de 1953 i el Pla General Metropolità de 1976 van preveure la creació del Parc dels Tres Turons, d'una extensió de 150 hectàrees, que havia d'incloure la Rovira, el Carmel, el Coll, el Parc Güell i el Putxet. Fins el 2005 poca cosa es va fer, a part de plantar arbres i obrir algun camí.
El 2009 es va aprovar el projecte que afecta a poc més de 122 hectàrees, després d'un llarg procés de negociació amb els veïns de la zona, desafectant-se 464 habitatges dels més de set-cents que ho eren en el primer planejament. Esta previst que les obres del nou parc es duran a terme en diverses etapes.

 LLOC : Turó de la Rovira - c. Turó de la Rovira
 TRANSPORT : Bus 28 i 119
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : Turó del Carmel - c. Coves d'en Cimany
 TRANSPORT : Bus 28 i 92
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : Turó de la Creueta del Coll - Pg. Mare de Déu del Coll amb Santuari
 TRANSPORT : Bus 28, 87, 92 i 129
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE