Ajuntament de Barcelona

4. Primera ampliació

El Pla General de 1917 ja preveia l'ampliació del Parc del Guinardó, afectant diversos propietaris. El 1919 es va convocar un concurs de compra de terrenys, fins a 700.000 pessetes, al que hi concorregueren diversos propietaris importants dels voltants: Francesc Planas, Pere Vintró, Montserrat de Casanovas, Pere Borràs, i alguns altres petits parcel·listes, en especial de la urbanització de can Sors. D'aquesta manera la zona verda es doblà, creixent bàsicament en direcció cap a la Font d'en Fargues. Als anys cinquanta i setanta es produïren noves ampliacions. Un estudi elaborat per la Junta de Ciències Naturals el 1921 va analitzar la possibilitat d'instal·lar un nou zoològic i parc botànic en aquesta zona, cosa que fou desestimada per la densitat de poblament que ja hi havia.

 LLOC : c. Garriga i Roca, 1-13
 TRANSPORT : Bus: 39 i 117.
MAPA GOOGLE