Ajuntament de Barcelona

3. De muntanya pelada a Parc Forestal

Aquest territori durant molts segles va ser agrícola, dedicat principalment al cultiu de la vinya. La plaga de la fil·loxera, que arribà a la zona el 1881, va arruinar els cultius i les terres quedaren mig abandonades, ermes i pelades. Tan sols es mantingueren alguns garrofers i roures a la part més obaga. Durant la guerra civil molts arbres foren tallats per obtenir llenya com a combustible familiar. Cap als anys seixanta s'inicià la repoblació forestal a base de pins, cedres i eucaliptus. El parc és important pels ocells que hi fan estada a diverses èpoques de l'any. Un grup ornitològic hi va observar quasi cinquanta espècies l'any 1983.

MAPA GOOGLE