Ajuntament de Barcelona

11. El barraquisme

La creixent immigració de postguerra va comportar l'aixecament de gran poblats de barraques. Es calcula que Barcelona tenia el 1950 uns 100.000 barraquistes. Una part es trobaven al voltant del Turó de la Rovira, a tres enclaus: Raimon Caselles (135 barraques), Francisco Alegre (306), i els Canons (150). Aquest veïns lluitaren per aconseguir habitatges al propi barri. El fenomen del barraquisme al barri s'erradicà definitivament entre finals dels anys '80 i primers dels '90 del segle XX.

 LLOC : c. Marià Labèrnia
 TRANSPORT : Bus: V17 i 119
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE