Ajuntament de Barcelona

10. Les pedreres i el pont de Mühlberg

Els Tres Turons formen part de la serralada litoral i estan separats de les muntanyes de Collserola per una falla que ha format les valls d'Horta i de Sarrià. Tot aquest material geològic es remunta al paleozoic (més de 250 milions d'anys d'antiguitat) i està composta per estructures sedimentàries de tipus pissarrós molt metamorfosades. A sota hi ha una ampla capa de granit i al damunt capes calcàries, també d'origen sedimentari.
Des de mitjans del segle XIX, les calcàries s'han aprofitat per fabricar calç i també com a pedra per a la construcció. L'activitat de les pedreres de la zona va crear grans esvorancs, que només es poden salvar a través d'un pont construït cap els anys noranta.

 LLOC : c. Mühlberg
 TRANSPORT : Bus: 24, 92 i 114
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE