Ajuntament de Barcelona

8. Ermita de Fàtima

En el camí de baixada trobem l'ermita de la Mare de Déu de Fàtima. És una construcció recent, aixecada als anys quaranta i ampliada als cinquanta. La promotora d'aquesta obra va ser la Fundació Fàtima, una obra de beneficència impulsada per Àngels Capmany de Vinyals. Amb aquesta finalitat adquiriren la finca coneguda com Molí del Carmel (per un molí de vent que hi havia) o Torre Castells Foradat, edificada a començaments de segle. Es redactà un enorme projecte de "Casa de família" que no es realitzà. Al seu lloc el 1971 s'inaugura una llar infantil amb accés pel carrer Santuari.

 LLOC : Al Parc del Carmel
MAPA GOOGLE