Ajuntament de Barcelona

5. Font de Font-rúbia o del Coll

Existeix encara el lloc on hi havia la històrica font. És en un solar del carrer Tirso, número 44. Fa uns 10 anys es va netejar i van aflorar encara unes rajoletes molt malmeses, però que encara es veia clarament que era del 1807. Un ceramista del barri en va fer una reproducció sencera que es pot veure a la parròquia de la Mare de Déu del Coll. Aquesta font ja abastava d'aigua la Barcelona antiga des del segle XVI i surt citada al Llibre de les Fonts, de Francesc Socies, mestre fontaner de la ciutat, i datat l'any 1650. Va ser lloc d'aplecs i fontades a finals del segle XIX i començaments del XX. La urbanització i els actes incívics han fet desaparèixer tot l'entorn i les restes encara visibles de la font fa uns anys.

 LLOC : c. Tirso, 44
 TRANSPORT : Bus: V17, 87, 92, 129. Metro L5 El Coll / La Teixonera
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE