Ajuntament de Barcelona

13. El Torrent de la Guineu

L'accident geogràfic més important del barri. Aquest torrent servia per marcar la divisòria entre els municipis de Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. A la seva capçalera tenia tres ramals que s'unificaven prop de l'actual plaça Carles Cardó. El més important era el que sortia de la fondalada de la font del 'Cuento' i baixava entre el carrer Art i Rambla de la Muntanya. Un altra baixava des del carrer Ercilla i passava pel del Centre i el tercer ho feia per la plaça Catalana en direcció a la plaça Guinardó resseguint després el passatge Agregació.

 LLOC : c. Garrotxa, 9
 TRANSPORT : Bus 19, 45, 47, 50, 51 i 117. Metro: L4-L5 Maragall
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE