Ajuntament de Barcelona

12. La Ronda del Guinardó i el Primer Cinturó de Ronda

El Pla d'enllaços elaborat per Léon Jaussely l'any 1905 ja dibuixava aproximadament l'actual Ronda del Guinardó. Aquest pla volia resoldre el lligam viari entre l'Eixample i els antics municipis agregats a Barcelona l'any 1897. No ens ha de sorprendre, doncs, el nom del carrer i del passatge Agregació. Bona part d'aquest projecte coincideix amb el Primer Cinturó de Ronda, però en arribar al barri es bifurquen, anant cadascú per la seva banda. Aquestes dues vies han trencat definitivament la xarxa de petits carrers que caracteritzava abans el Guinardó.

 LLOC : Rda. Guinardó amb c. Oblit
 TRANSPORT : Bus H6, 19, 32, 45, 47, 50, 51, 55 i 117. Metro: L4-L5 Maragall
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE