Ajuntament de Barcelona

5. Pedrera de Montbau

És una mostra de les moltes explotacions de la serra de Collserola i que a començament dels 2000 es va rehabilitar com a zona de descans amb un cartell explicatiu sobre l'explotació de pedra a la serra. El vandalisme i la manca de manteniment han degradat la intenció.

TORRENTS DE MONTBAU

El torrent d'en Duran o de can Barret naixia a la font de la Llet i baixava aproximadament pel que ara és el carrer Harmonia i creuava la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera (passeig de la Vall d'Hebron).

El torrent de Pomaret o Generet baixava de Collserola per la zona on avui hi ha les anomenades casetes blanques i continuava per on ara hi ha els jardins de Montbau / carrer Poesia i creuava també el passeig de la Vall d'Hebron. Els dos torrents s'unien on avui hi ha el carrer Juan de Mena.

El torrent de Montbau o Gombau baixava pel carrer Arquitectura i s'unia als altres dos al carrer Jorge Manrique.
Els tres torrents formaven la riera d'en Marcel·lí, que desguassava més avall, a la riera d'Horta.

 LLOC : Pedrera de Montbau - Camí de Sant Cebrià, 154
 HORARI : Lliure


 LLOC : Torrent d'en Duran - c. Harmonia
 TRANSPORT : Bus 10
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : El Torrent de Pomaret - c. Poesia
 TRANSPORT : Bus 10
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE

 LLOC : El Torrent de Montbau - c. Arquitectura
 TRANSPORT : Bus 10, 19 i 76
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE