Ajuntament de Barcelona

1. Camí de Sant Cebrià

Tradicionalment el camí de Sant Cebrià partia de la Clota i travessava camps i masies fins arribar a l'ermita, ja a dins de la serra de Collserola. La passejada s'inicia en una zona d'Horta-la Clota, la riera Marcel·lí, per on discorria l'antic camí. Encara es pot veure un tros de camí que queda tallat i modificat per l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer i tota aquella zona de transformació olímpica.
Després de recórrer tota la zona profundament canviada i amb l'antic camí de Sant Cebrià sota els carrers asfaltats, a l'altra banda del passeig de la Vall d'Hebron es continua pel carrer de l'Harmonia i per endinsar-se al bosc fins arribar a l'ermita. També en aquest tram l'antic camí està desdibuixat per les transformacions urbanes, en una zona d'accés estratègic a la ciutat.

 LLOC : Camí de Sant Cebrià amb c. Harmonia
 TRANSPORT : Bus 10
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE