Ajuntament de Barcelona

3. Can Bacardi (col·legi de la Immaculada Concepció)

Els Bacardí eren una família de comerciants de robes a l'últim terç del segle XVIII, que després es va ennoblir pels seus mèrits i van adquirir el de abans del cognom. Tota la finca ocupava els terrenys que anaven des del Carmel a la riera d'Horta. A dins del seu terme hi quedaven els masos de can Grau, ca n'Andalet, can Don Joan i can Mans. Can Bacardí era de l'estil de les finques d'estiueig del segle XVIII, amb grans jardins i una gran bassa que servia per regar; no era una finca agrícola, però se n'aprofitava una part per a horta i fruiters per al consum de la família.
A primeries del segle XX can Bacardí va ser venuda i va adquirir el nom de Vista Alegre. El 1950 una part de la finca va ser adquirida per les religioses de la Immaculada Concepció. Posteriorment la resta de la finca va ser parcel·lada i convertida en pisos.

 LLOC : c. Granollers, 21
 TRANSPORT : Bus 19, 39, 45, 86 i 87
 HORARI : Contactar amb el 934 295 537
MAPA GOOGLE