Ajuntament de Barcelona

12. Mina de can Travi

Està formada de tres túnels excavats a terra que tenen el seu inici prop l'actual Pavelló de la República, en l'encreuament del carrer Berruguete i avinguda Cardenal Vidal i Barraquer i a l'antiga masia de can Travi: convergeixen els tres sota els jardins de Rosa de Luxemburg, tocant a l'avinguda de l'Estatut de Catalunya. El 1857 Vicenç Travi va fer canalitzar una mina d'aigua que des d'Horta arribava al caseriu de Santa Eulàlia. Es va formar l'Associació de Propietaris de la Mina de can Travi, que encara existeix.
Cadascú té una mesura concreta en plomes (2, 3, mitja...), segons Joan Puigbó (un dels propietaris en tercera generació), l'aigua omple una canonada de 15 cm. de diàmetre. Aquesta aigua s'escorre per si sola pel sistema de vasos comunicants i va a parar a les torres d'aigua. Fins i tot en períodes de sequera l'aigua sempre córrer.
Segons testimoni de Joan Oliver (un altre dels propietaris; la torre d'aigua del carrer Cartellà era de la fàbrica de ca n'Oliver). La mina té 1900 metres de longitud i està a 20 metres de profunditat. La mina segueix pel carrer Jerez i prop el número 34 hi ha l'entrada. El recorregut d'aquest ramal d'aigua fins a la torre d'aigua de Cartellà és per carrer Jerez, carrer de la Plana, carrer Sanpere Miquel, carrer Rajoler, carrer Horta, plaça Castelao i carrer Cartellà. En l'encreuament amb el carrer Pitàgores és on hi ha la torre d'aigua o pilar de distribució. En aquest recorregut també es troben les torres d'aigua del carrer de la Plana en l'encreuament amb la baixada de la Plana, al carrer de Sanpere Miquel en l'encreuament amb el carrer Rajoler i al carrer Horta en l'encreuament amb el carrer Castelló.

 LLOC : c. Jerez, 34
 TRANSPORT : Bus 45 i 102
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE