Ajuntament de Barcelona

10. Vil·la romana de Can Cortada

El juliol de 1987 i a causa de la gran remoguda de terres per obrir l'avinguda de l'Estatut, es va descobrir una vil·la romana en terres que havien estat de can Cortada al capdamunt del carrer Campoamor. Era una de les moltes villae romanes que es van assentar al pla de Barcelona al segle II aC.
Segons manifestacions del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona que van documentar l'excavació, la importància d'aquesta vil·la és que mai s'havia trobat una villae sencera que permetés conèixer com era la vivenda, la part residencial o la part rústica dedicada a l'activitat industrial. Un cop fets els treballs arqueològics es va seguir amb l'obra d'obertura de l'avinguda. Les villae eren cases de camp dedicades principalment al conreu i la ramaderia. A la casa hi havia: les dependències reservades als propietaris, les destinades als treballadors; termes o banys, estables, magatzems amb sitges per guardar blat, instal·lacions per elaboració d'oli o vi, i diversos contenidors, dipòsits i canals per conservar la producció.
El juliol de 2007 unes obres del clavegueram en la cruïlla dels carrers Rembrandt i Salses van fer aflorar una pedra de dimensions importants a 50 cm. sota terra. Després d'alertar el Servei d'Arqueologia es van documentar diversos objectes que se'ns dubte pertanyien a la vil·la romana. En l'informe que van emetre manifestaven que es tractava d'una premsa de pedra (d'oli o de vi) amb unes dimensions considerables: 2,5x1,5x0,60 m. Després de valorar què calia fer amb els objectes materials trobats, es va tornar a tapar tot.

L'autor de la imatge de l'excavació és Andrés Paredes.

 LLOC : c. Campoamor-Rembrandt-Salses
 TRANSPORT : Bus 45, 102 i 185
 HORARI : Lliure
MAPA GOOGLE