Ajuntament de Barcelona

8. Cases dels Periodistes (grup Font d'en Fargues)

La Cooperativa de Periodistes es va acollir a la llei de las ‘Casas Baratas' de 1911 i van fer un projecte per construir 70 xalets entre els sectors de la Salut (a Gràcia), de Fargues i de la Mulassa.
El salari que es fixava per poder-se acollir a la llei de les Cases Barates de 1911 era massa baix pels periodistes. La pressió política i social que van fer va aconseguir modificar la llei. El nou reglament fixava 5.000 pessetes anuals com a sou màxim per accedir als beneficis de la llei. Malgrat tot, el grup de la Salut no van aconseguir la qualificació adequada. Els periodistes justificaven que tan digne de protegir era l'obrer de brusa i espardenya com ells que eren obrers que calia que vestissin millor i necessitaven vivendes en consonància.
El de Fargues va ser el segon grup a construir entre 1918 i 1919 (el primer va ser el de la Mulassa). Es van fer sis xalets:

-al carrer Verdi (Pedrell): casa Altimis (existent), casa Garcia-Anné (existent), casa Eduard Solà (ara és una casa de pisos);

-i al carrer Frederic Rahola: la casa Almerich (existent, però deteriorada), la casa Manuel Miralles (ara és una casa de pisos) i la casa Pérez-Carrasco (és l'escola Petit Príncep).

 LLOC : Av. Frederic Rahola
 TRANSPORT : Bus 39 i 117
 HORARI : Només vista exterior
MAPA GOOGLE