HOPS

Enabling an Intelligent Natural Language Based Hub for the Deployment of Advanced Semantically Enriched Multi-channel Mass-scale Online Public Services
HOPS és un projecte de tres anys dirigit a la implementació d’una plataforma pública comandada per veu aprofitant les últimes tecnologies de la informació i les comunicacions, que permeti als ciutadans europeus l’accés a l’administració propera.

L’objectiu principal està dirigit a l’implementació a gran escala de nous serveis públics en línia que suportin i estiguin disponibles per canals orals (bàsicament telefonia, tant fixa com mòbil) que són els mitjans de comunicació més accesibles que poden fer servir els Ciutadans Europeus. Això només serà possible afegint noves tecnologies totalment funcionals capaces de dur a terme serveis automatitzats sense perdre qualitat i inclús millorant les prestacions actuals.

Així doncs, aquest projecte està basat en la integració de Tecnologies de la Parla (ASR, Automatic Speech Recognition - TTS, Text to Speech) amb Tecnologies de Processament del Llenguatge Natural, complementades per una implementació específica per al sector públic de les tecnologies de Web Semàntica. A l’aproximació global li segueix una estructura sistèmica, dirigida a produïr prototipus totalment funcionals que seran provats i validats per les tres autoritats local participants en el projecte.

Com una extensió natural, la arquitectura global serà capaç de suportar canal no-orals per tal de tenir accés a les dimensions del Processat del Llenguatge Natural i la Web Semàntica.

El projecte HOPS va començar el 1 de gener del 2004 i acabarà el 31 de decembre del 2006 i està co-finançat pel 6č Programa Marc de la Comissiķ Europea.


Endarrere| | Imprimir

Última actualització: 16-05-2007