GeoPortal

Avís legal

Tots els continguts cartogràfics d’aquest web i dels serveis que proporciona són propietat de l’Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

La informació cartogràfica l'empara la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Els usuaris no adquireixen cap títol, dret o interès sobre aquesta informació.

Els usuaris són els responsables de l'ús que facin de la informació d'aquest lloc web.

Condicions de cessió de l’ús de les dades

  1. Els drets d'ús de les dades són vàlids únicament i exclusivament per a ús intern o per dur a terme estudis o projectes propis o destinats a terceres persones.
  2. Els usuaris no poden utilitzar la informació per altres fins dels que estan autoritzats expressament i sempre han de fer constar la procedència de la informació: “Ajuntament de Barcelona – Informació de base i cartografia (IBC)”. Altrament, l'Ajuntament o els seus representants poden reclamar el pagament dels usos realitzats, a més de les indemnitzacions pertinents per danys i perjudicis.
  3. Els usuaris no poden cedir les dades obtingudes, ni totalment ni parcialment, a tercers sense autorització expressa de l'Ajuntament de Barcelona o dels seus representants.
  4. Les dades proporcionades als usuaris són còpia fidel de les dades integrades, fins a la data d'avui, a les bases de dades cartogràfiques de l'Ajuntament de Barcelona (IMI-IBC). Per tant, no ens fem responsables dels possibles errors o omissions que detectin els usuaris o tercers, ni dels possibles perjudicis que es derivin de l'ús d'aquesta informació.
  5. Les dades urbanístiques són una transcripció, amb efectes informatius, dels diversos plans urbanístics. No incorporen la totalitat de les determinacions gràfiques i poden ésser objecte de modificacions o ajustaments. La normativa del planejament es pot consultar al web d’Urbanisme (www.bcn.cat/urbanisme) en les condicions que estableix la legislació vigent.

Més detalls sobre les condicions d’ús de la Cartografia Municipal de l'Ajuntament de Barcelona