Enquesta sociodemogràfica de Barcelona
   Enquesta de pressupostos familiars
   Enquesta de condicions de vida
   Distribució territorial de la renda familiar
   Pensions no contributives
   Targeta Rosa
   Enquesta d'usos del temps
   Enquesta TIC a les llars
   Enquesta de condicions de vida i habits de la població
   Indicadors de salut pública
   Enquesta europea de salut
   Enquesta demogràfica
   Persones amb reconeixement legal de discapacitat
   Població reclusa
   Estadística de biblioteques
   Altres documents sobre estadístiques socials